QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Căn cứ pháp lý kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

 

 • Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
 • Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/06/2009 Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN
 •  

Điều kiện hàng hóa nhập khẩu:

 

 1. Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
 2. Đối với những Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.) thì:
 • Phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất, sản phẩm cuối cùng bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận
 • Hoặc nếu không thì khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được thừa nhận giám định tại cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập.
 • phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo nội dung:
 1. Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra;
 2. Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.
 3.  

Thủ tục, quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

 

– Hồ sơ để đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

 • Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” theo mẫu.
 • Bản sao chứng chỉ chất lượng có chứng thực.
 • Tài liệu kỹ thuật khác liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu)
 • vận đơn (Bill of Lading);
 • hóa đơn (Invoice);
 • tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
 • giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin);
 • ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá;
 • mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định
 • Bản sao hợp đồng mua bán (Contract) và danh mục hàng hóa kèm theo hợp đồng (Packing list)

– Sau khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ , trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra theo quy định, trường hợp khồng đầy đủ thì sẽ thông báo bổ sung  cho người đăng ký

– Trong 3 ngày sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và gửi trả hồ sơ

Gọi ngay cho GLOBAL để được tư vấn báo giá miễn phí.

 

Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

 

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng được ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng.

 

 1. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế

 

1.1. Trang thiết bị và công trình y tế

 

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Máy X-quang chẩn đoán thông thường

TCVN 6595:2000

Vụ Trang

thiết bị y tế - Bộ Y tế

- Viện Trang thiết bị công trình y tế

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế

TCVN 6591-4:2000

3

Vật liệu cản tia X-tấm cao su chì

TCVN 6730-1:2000

4

Tủ sấy tiệt trùng

TCVN 6791:2000

5

Thiết bị hấp tiệt trùng

TCVN 6792:2000

6

Máy theo dõi oxy để giám sát khí thở của bệnh nhân

TCVN 7006:2002

7

Máy làm giàu Oxy dùng trong y tế

TCVN 7007:2002

8

Máy gây mê

TCVN 7009-1:2002

TCVN 7009-2:2002

TCVN 7009-3:2002

9

Máy thở

TCVN 7010-1:2002

TCVN 7010-2:2002

TCVN 7010-3:2002

10

Tủ hút độc

TCVN 6914:2001

11

Tủ cấy vi sinh

TCVN 6915:2001

12

Đèn mổ

TCVN 7182:2002

13

Máy điện châm

TCVN 7004:2000

14

Bàn mổ đa năng

TCVN 6733:2000

 

1.2. Vác xin phòng bệnh

 

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Vác xin phòng lao

Dược điển Việt Nam 3

Vụ Y tế dự phòng

- Trung tâm Kiểm định Quốc gia- Sinh phẩm Y học

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Vác xin bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT)

3

Vác xin phòng dại Fluenzalida

 

 

Bài viết liên quan

Đối Tác Thân Thiết