Một vài chú ý bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa xuất nhập khẩu bạn cần biết Một vài chú ý bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa xuất nhập khẩu bạn cần biết

Chúng ta đều biết rằng khi vận chuyển đồ đạc thường có thể gặp phải những rủi ro ngoài ý muốn, đặc biệt là vận chuyển đường biển, chính vì vậy sự xuất hiện của bảo hiểm hàng hải được xem là công cụ giúp bù đắp thiệt hại và mất mát khi có sự cố xảy ra.

Chúng ta đều biết rằng khi vận chuyển đồ đạc thường có thể gặp phải những rủi ro ngoài ý muốn, đặc biệt là vận chuyển đường biển, chính vì vậy sự xuất hiện của bảo hiểm hàng hải được xem là công cụ giúp bù đắp thiệt hại và mất mát khi có sự cố xảy ra.

1. Tầm quan trọng của bảo hiểm hàng hải

Có thể nói sự ra đời của bảo hiểm hàng hải chính là giải pháp đảm bảo giảm thiểu thiệt hại tối đa khi có sự cố rủi ro xảy ra trên biển hoặc trên song, trên bộ liên quan tới hành trình đường biển.

Hầu hết hàng hóa khi đã được chuyên chở bằng đường biển đều cần sử dụng bảo hiểm hàng hải để đảm bảo an toàn cho hàng hóa, người cùng tài sản trong suốt cuộc hành trình.

Đặc biệt hiện nay tỉ trọng sử dụng ngành xuất nhập khẩu hàng hải càng lớn, với khả năng chuyên chở lớn, thời gian chuyên chở kéo dài cũng khiến nguy cơ gặp rủi ro về thiên tai, núi lửa…. gây thiệt  hại không nhỏ về người và tài sản, vì vậy việc sử dụng bảo hiểm hàng hải sẽ giúp khách hàng giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy ra khi gặp tổn thất.

2. Những loại bảo hiểm hàng hải cơ bản

Hiện tại bảo hiểm hàng hải bao gồm những loại cơ bản sau :

+ Bảo hiểm thân tàu (Hull Insurance): Là loại bảo hiểm hànghaair cơ bản, trong đó bao gồm bảo hiểm về thiết hại vật chất xảy ra đối với toàn bộ máy móc, vỏ tàu cùng thiết bị ở trên tàu, trong đó bao gồm bảo hiểm cước phí hay các chi phí hoạt động của  tàu. Trong đó có một phần trách nhiệm chủ tàu phải chịu nếu có hai tàu đâm nhau.

+ Bảo hiểm  trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I Insurance): Là loại bảo hiểm cho những thiệt hại và tổn thất gây ra đo trách nhiệm của chủ tàu trong quá trình kinh doanh, sở hữu và khai thác tàu.

+ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển (Cargo Insurance) : Đây là loại hình tất yếu của bảo hiểm hàng hải, giúp bảo vệ và phòng tránh những thiệt hại cho hàng hóa ở trên tàu khi vận chuyển qua đường hàng hải.

3. Những loại rủi ro trong bảo hiểm hàng hải

Khi sử dụng dịch vụ vận tải đường biển thường xuất hiện những rủi ro nhất định, trong đó có những rủi ro được bảo hiểm và rủi ro không được bảo hiểm mà khách hàng có thể tìm hiểu.

+ Rủi ro thông thường được bảo hiểm hàng hải : Thường là các rủi ro khi xảy ra bạn chắc chắn sẽ được bảo hiểm một cách bình thường mà hoàn toàn không có trở gại gì, những rủi ro này thường bất ngờ, xảy ra ngẫu nhiên và không lường trước được, chẳng hạn như tai nạn, tai hoa của biển gây ra, thiên tai….

+ Rủi ro phải bảo hiểm riêng : Là những loại rủi ro riêng và đặc biệt, trong đó nếu muốn được bảo hiểm phải có sự thỏa thuận thêm và thỏa thuận riêng, chẳng hạn như rủi ro chiến tranh, khủng bố, đình công….

+ Rủi ro không được bảo hiểm (excluded risks): Là những rủi ro không được bảo hiểm cho dù bạn có mua bảo hiểm hàng hải, thường là những rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra, như thiệt hại và mất mát  do hàng hóa, do lỗi của người được bảo hiểm…. hoặc những rủi ro mang tính chất thảm họa mà chính chúng ta không thể lường trước được quy mô cũng như mức độ và hậu quả của nó.

Bài viết liên quan

Đối Tác Thân Thiết